آتش‌نشانان  چینی توانستند با استفاده از برش لباسشویی درعرض 15 دقیقه دختر بچه ای را که در استان “ژیجیانگ” در لباسشویی گرفتار شده بود، سالم نجات دهند. علت گیر افتادن کودک در ماشین لباسشویی منتشر نشده است.  آتش‌نشانان  چینی توانستند با استفاده از برش لباسشویی درعرض 15 دقیقه دختر بچه ای را که در استان “ژیجیانگ” در لباسشویی گرفتار شده بود، سالم نجات دهند. علت گیر افتادن کودک در ماشین لباسشویی منتشر نشده است.        

تصاویر دختری که در ماشین لباسشویی گیر

 آتش‌نشانان  چینی توانستند با استفاده از برش لباسشویی درعرض 15 دقیقه دختر بچه ای را که در استان “ژیجیانگ” در لباسشویی گرفتار شده بود، سالم نجات دهند. علت گیر افتادن کودک در ماشین لباسشویی منتشر نشده است.

 

تصاویر دختری که در ماشین لباسشویی گیر

تصاویر دختری که در ماشین لباسشویی گیر

 

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/